14 Mart 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32132

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Diyanet İşleri Başkanlığından:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: