13 Mart 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32131

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

55.000 TON KRİSTAL ŞEKERİN İSTİFE ALINMASI, 55.000 TON ŞEKERİN YÜKLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

 

YAŞ PANCAR POSASI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: