12 Mart 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32130

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: