8 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32126

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: