7 Mart 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32125

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Diyanet İşleri Başkanlığından:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: