4 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32122

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: