1 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32119

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: