24 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32114

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından: