22 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32112

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: