16 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32106

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: