9 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32099

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: