7 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32097

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: