5 Şubat 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32095

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumundan:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: