4 Şubat 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32094

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: