3 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32093

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: