2 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32092

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: