2 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32092

YARGI İLÂNLARI

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: