26 Ocak 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32085

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rekt örlü ğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: