17 Ocak 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32076

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: