15 Ocak 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32074

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: