12 Ocak 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32071

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: