7 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32066

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

MUHTELİF EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Dârülaceze Başkanlığından:

 

DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir İli Menderes Belediye Başkanlığından:

 

KAT KARŞILIĞI KONUT VE İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa İli Birecik Belediye Başkanlığından: