3 Ocak 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32062

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: