30 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32059 2. Mükerrer

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: