28 Aralık 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32057

YARGI İLÂNLARI

Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: