25 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32054

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: