23 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32052

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Danıştay Başkanlığından:

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: