21 Aralık 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32050

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: