19 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32048

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: