18 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32047

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: