13 Aralık 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32042

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Gelir İdaresi Başkanlığından:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa İli Karacabey Belediye Başkanlığından:

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından:

 

İstanbul İli Esenler Belediye Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: