12 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32041

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: