10 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32039

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’den:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: