5 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32034

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

Gelir İdaresi Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden: