2 Aralık 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32031

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: