29 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32028

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: