28 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32027

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansından:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

 

Mevlana Kalkınma Ajansından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: