25 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32024

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: