24 Kasım 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32023

YARGI İLÂNLARI

Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: