22 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32021

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya İli Selçuklu Belediye Başkanlığından:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: