21 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32020

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yargıtay Başkanlığından:

 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: