18 Kasım 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32017

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Türk Akreditasyon Kurumundan:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: