14 Kasım 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32013

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA):

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: