10 Kasım 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32009

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

BOTAŞ Doğalgaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

 

Şanlıurfa İli Suruç Belediye Başkanlığından:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: