9 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32008

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından:

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: