9 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32008

YARGI İLÂNLARI

Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinden:

 

Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: