8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: