8 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32007

YARGI İLÂNLARI

Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Çanakkale 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: