5 Kasım 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32004

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: