28 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31997

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Millî Savunma Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: